top of page

Bruks

Om bruksprov
I bruksprov prövas hunden i både ett lydnadsmoment och ett specialmoment. Genomförandet sker både på en appellplan och i skog och mark.

 

Lydnadsprogrammet
Lydnadsprogrammet är obligatoriskt i bruksprov, alla ekipage som klarat specialmomentet ska alltså genomföra lydnadsprogrammet och ett visst antal poäng ska uppnås för att få uppflyttning till nästa klass.

 

På den lägsta nivån, appellklass, genomför ekipaget grundläggande lydnadsmoment såsom att gå fot, gå före, inkallning, apportering, hopp och platsliggande. För varje klass ökar svårighetsgraden. Momenten sker både med och utan koppel.

 

Specialmoment
Utöver lydnadsmomentet ska alla ekipage genomföra ett av fem specialmoment, som ingår i bruksprov. Alla specialmoment skiljer sig åt och ställer olika krav på hunden. Vill du träna och tävla i bruksprov har du lätt att hitta ett specialmoment som passar din hund extra bra.

 • Spår
  I spår ska hunden följa en markbunden vittring av en människa.

 • Sök
  I sök ska hunden hitta och markera människor som ligger mer eller mindre dolda i terrängen.

 • Rapport
  I rapport ska hunden springa mellan två stationer så snabbt som möjligt.

 • Patrull 
  I patrull ska hunden kunna spåra och upptäcka luftvittring och ljud från människor inom ett begränsat patrulleringsområde.

 • Skydd
  I skydd ska hunden kunna stoppa en flyende person eller ett kraftigt hot (angrepp) mot föraren och hindra en bevakad person att avvika.

Kommitténs FB-grupp hittar du här.

bottom of page