top of page

Specialsök och Nosework

IMG_9730 (1).jpg

Vad är Specialsök?

Specialsök är ett samlingsnamn för aktiviteter där hunden söker efter och markerar olika dofter som t.ex. kantarell, mögel, narkotika. Förare och hund arbetar i flera olika miljöer som ett team där hunden gör själva jobbet genom att använda sitt fantastiska luktsinne.

 

I Specialsök röd Kong Classic letar man efter bitar av Kong-leksaken och i Nosework olika hydrolat.

Något man strävar efter är att hunden ska kunna söka utan att bli påverkad av miljön den söker i. Hunden ska alltså utföra söket med bibehållet fokus och engagemang. Sökarbetet bygger på ett gott samarbete där föraren hjälper hunden genom att se till att den får möjlighet att söka av hela området. I själva sökarbetet arbetar hunden självständigt.

En kort tillbakablick

Hundsporten Nosework grundades av Ron Gaunt, Amy Herot och Jill-Marie O'Brien i USA. Efter att ha arbetat med tjänstehundar ville Gaunt prova att även träna individer som inte var i tjänst, nämligen hundar i olika hundstallar. Eftersom det är en av hundens naturliga instinkter att arbeta med nosen så innebär ett fokuserat sök att hunden blir både trött och nöjd. I hundstallarna blev Nosework en utmärkt aktivitet för att ge hundarna en trevlig tillvaro med aktivering som gav dem en mental stimulans. 

Kommitténs FB-grupp hittar du här.

bottom of page